Elektrické a elektronické nástroje
  1. Vŕtačky
  2. Pílky
  3. Šijacie stroje
  4. Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov
  5. Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné účely
  6. Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely
  7. Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami
  8. Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti
  9. Iné