Malé domáce spotrebiče
 1. Vysávače
 2. Čističe kobercov
 3. Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
 4. Žehličky
 5. Hriankovače
 6. Fritézy
 7. Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
 8. Elektrické nože
 9. Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo
 10. Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
 11. Váhy
 12. Iné