Osvetľovacie zariadenia
  1. Osvetľovacie zariadenia
  2. Lineárne žiarivky
  3. Kompaktné žiarivky
  4. Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami
  5. Nízkotlakové sodíkové výbojky
  6. Iné