Prístroje na monitorovanie a kontrolu
  1. Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie
  2. Tepelné regulátory
  3. Termostaty
  4. Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia
  5. Iné monitorovacie a kontrolné prístroje
  6. Iné