Spotrebná elektronika
  1. Rozhlasové prijímače
  2. Televízne prijímače
  3. Videokamery
  4. Videorekordéry
  5. Hi-fi zariadenia
  6. Zosilňovače zvuku
  7. Hudobné nástroje
  8. Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov
  9. Iné