Veľké domáce spotrebiče
 1. Chladničky
 2. Mrazničky
 3. Práčky
 4. Sušičky
 5. Umývačky riadu
 6. Sporáky a rúry na pečenie
 7. Elektrické varné dosky
 8. Mikrovlnné rúry
 9. Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín
 10. Elektrické spotrebiče na vykurovanie
 11. Elektrické radiátory
 12. Elektrické ventilátory
 13. Klimatizačné zariadenia
 14. Iné